Wat is ParkinsonInzicht?

Bekijk in 2 minuten deze video en ontdek wat ParkinsonInzicht is

Wat is ParkinsonInzicht?

In Nederland wonen ongeveer 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. De meeste parkinsonpatiënten worden langdurig behandeld vanuit de thuissituatie. Deze behandeling vindt plaats door verschillende zorgverleners. ParkinsonInzicht is een landelijke kwaliteitsregistratie die is opgezet om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van deze multidisciplinaire zorg voor Parkinson.

Zorgverleners

Bent u zorgverlener en gaat u registreren voor ParkinsonInzicht?

> Direct aan de slag

Patiënten

Bent u parkinsonpatiënt en werkt u mee aan ParkinsonInzicht?

> Patiënteninformatie inzien