In Nederland wonen ongeveer 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Parkinson is een complexe ziekte. Hierdoor zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken bij de behandeling. Helaas weten we niet altijd goed hoe de kwaliteit van de geleverde zorg is. De kwaliteit zal in veel gevallen heel goed zijn, maar soms ook te wensen overlaten. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg wordt een kwaliteitsregistratie voor de ziekte van Parkinson opgezet: ParkinsonInzicht.

Landelijke kwaliteitsregistratie parkinsonzorg

In ParkinsonInzicht worden gegevens van zoveel mogelijk parkinsonpatiënten anoniem opgenomen. Parkinsonpatiënten wordt gevraagd om door middel van een vragenlijst informatie te geven over de zorg die zij ontvangen hebben en over het resultaat van de zorg. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten over ervaringen met de zorg en vragenlijsten over de kwaliteit van leven. Ook neurologen, therapeuten en andere zorgverleners wordt gevraagd om informatie te geven. Verder wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens die al bekend zijn bij zorgverzekeraars.

Bron voor wetenschappelijk onderzoek ziekte van Parkinson

De ParkinsonInzicht database is van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson, maar kan ook een bron zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kan de database bijvoorbeeld helpen om nieuwe inzichten te krijgen in welke behandelingen het grootste effect hebben.

Initiatiefnemers ParkinsonInzicht

ParkinsonInzicht is een initiatief van ParkinsonNet. ParkinsonInzicht komt tot stand door nauwe samenwerking met de Parkinson Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en andere betrokken beroepsorganisaties. ParkinsonInzicht wordt mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland.
De uitvoering van ParkinsonInzicht wordt verzorgd door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). De ontwikkeling van ParkinsonInzicht vond plaats in 2013 en 2014. Vanaf 2014 is de registratie landelijk uitgerold. In de loop van 2015 verwachten we dat alle ziekenhuizen in Nederland aangemeld zijn.

Wilt u meer informatie over ParkinsonInzicht? Bekijk dan hier het aanvullende document.